Witamy

Niezliczone ilości osób ze wszystkich stron świata obejrzały już "Landshuter Hochzeit 1475" (landshuckie wesele 1475), festyn historyczny, który należy do największych w Europie. Ponad 2000 uczestników w średniowiecznych kostiumach powołuje znowu do życia pełną świetności uroczystość późnego średniowiecza - wesele Jadwigi, córki króla polskiego Kazimierza Jagiellończyka, i Jerzego, syna landshuckiego księcia.
Małżeństwo z polską królewną zostało wynegocjowane przez posłów w Krakowie w 1474 roku. Jesienią 1475 roku 18-letnia narzeczona wraz z ogromną eskortą wyruszyła w drogę i po dwumiesięcznej podróży dotarła do Landshutu. Tu książęta i biskupi przyjęli pannę młodą, a książę elektor brandenburski mówił o woli boskiej "z pożytkiem dla chrześcijaństwa i państwa".
W majestatycznej farze pod wezwaniem św. Marcina arcybiskup salzburski dokonał ceremonii zaślubin, po czym orszak weselny ruszył przez rozległe Stare Miasto (Altstadt). Z góry, tak jak dziś, witał zamek warowny, "siedziby królewskiej godzien". Z okien domów damy podziwiały rycerzy podczas turnieju. W ratuszu cesarz poprowadził pannę młodą do pierwszego tańca, a dziesięć tysięcy gości bawiło się, tańczyło i ucztowało.

Około roku 1880 malarze monachijscy ozdobili salę paradną landshuckiego ratusza scenami z wesela "Landshuter Hochzeit 1475". Freski te obudziły w niektórych mieszkańcach miasta życzenie, żeby orszak książąt, biskupów, muzykantów i ślubnej pary znów powołać do życia. W roku 1902 założyli oni stowarzyszenie "Die Förderer", a w roku 1903 po raz pierwszy poprowadzili swój "orszak weselny" przez miasto.
Dzisiaj goście mogą obejrzeć festyn, który dzięki swej wierności historycznej stał się widowiskiem dokumentalnym. Przedstawienie w ratuszu zapoznaje widzów z emocjonującymi wydarzeniami roku 1475. Koncerty "Muzyka schyłku XV wieku" i "Laudate Dominum" wprowadzają w kulturę muzyczną, zaś burleska sceniczna "Maskarada nocna" oraz tańce historyczne - w świat muzyki, tańca i gry scenicznej ówczesnej epoki. W "Karczmie na Steckengasse" goście zanurzają się w życie średniowieczne przy muzyce, jedle i piciu. Widowiska nocne wprowadzają ich w nastrój wielkiego święta, podczas uroczystego przejścia orszaku weselnego pozdrawiają oni pannę młodą, zaś na placu turniejowym mogą podziwiać kunszt rycerski.

Top