Witamy

O weselu w Landshut

Mieszkańcy Landshut’u, zainspirowani pięknym obrazem znajdującym się w bogatej sali w ratuszu w Landshut, założyli w roku 1902 r. stowarzyszenie, które zobowiązało się do jak najwierniejszego wykonania ,,wesela w Landshut 1475“,

W „Weselu w Landshut 1475“ młody książę Georg z Bawarii-Landshut w roku 1474 poślubił polską księżniczkę Hedwig. Wyprawiony ślub dorównywał doskonałością tymczasowym wymiarom europejskim. Miał być jak najbardziej wystawnym świętem końca średniowiecznego czasu.

Trzytygodniowy festiwal, organizowany co cztery lata przez stowarzyszenie „Die Förderer“ e.V. charakteryzuje się dużym entuzjazmem i imponującym zaangażowaniem ponad 2.400 aktywnych uczestników oraz dążeniem do jak największej późnogotyckiej autentyczności.

Stowarzyszenie „Die Förderer“ e.V. liczy obecnie ponad 7.000 członków, które reprezentują szerokie spektrum refleksji obywateli Landshut’u. 

Dewizą tego największego i najbardziej rozbudowanego festiwalu kostiumów historycznych, który mieszkańcy Landshut’u wypełniają życiem dla siebie i dla przyjemności gości z całego świata ze skrupulatną dbałością o szczegóły, jest „Miasto przedstawia średniowiecze“ - tak doskonałe, że historycy i eksperci są również zachwyceni. 

W 2016 roku „wesele w Landshut 1475“ zostało oficjalnie wpisane do bawarskiego rejestru dziedzictwa kulturowego i tym samym był jednym z pierwszych wpisów na tej liście.

W 2017 roku stowarzyszenie „Die Förderer“ e.V. jako organizator „wesela w Landshut 1475“ otrzymało nagrodę Heimatpreis Niederbayern. w marcu 2018 r. „wesele w Landshut 1475“ zostało wpisane do „Ogólnokrajowego rejestru niematerialnego dziedzictwa kulturowego“.

 

 

Top